Resultats de Pau (França)

M20
Óscar Castillo 1er
Mateu S i Oriol F finals de 8

M17
Cèlia 3a
Mateu S final de 8

M15
Georgina final de 8